Działalność

 

Światowy Dzień Chorego - Warszawa 11.02.2015

Kolejny rok miałam możliwość, na zaproszenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, brać udział w obchodach Światowego Dnia Chorego; 10-11 luty w Warszawie. Dzień ten stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych.

Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odbyło się W Warszawie IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczyło prawie 160 organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Kluczowymi punktami dwudniowych obchodów są uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila oraz spotkanie uczestników z Ministrem Zdrowia wraz z towarzyszącymi zastępcami.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności. Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

Tegoroczna merytoryczna debata odbyła się z udziałem: Ministra Zdrowia - Bartosza Arłukowicza, Sekretarza Stanu - Beaty Małeckiej-Libery, Rzecznik Praw Pacjenta - Krystyna Kozłowska, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu - Piotra Warczyńskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji - Artura Fałka i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Tadeusza Jędrzejczyka. Moderatorem spotkania był ks. dr Arkadiusz Nowak - Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W tym roku debata miała miejsce w Ministerstwie Zdrowia. Fakt ten dodatkowo podniósł rangę tego cyklicznego spotkania, które z roku na rok staje się coraz ważniejszym wydarzeniem skupiającym szerokie grono organizacji pacjentów oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na kształt polityki zdrowotnej państwa. W tym roku podczas debaty omawiane były kluczowe problemy systemu opieki zdrowotnej, z którymi na co dzień zmagają się polscy pacjenci.

Niestety kwestia wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego została poruszona marginalnie.

Przez 4 lata od rozpoczęcia jego wdrażania udało się zrealizować 8% programu - to bardzo mało. Będziemy uważnie obserwować działania Rządu w tak ważnej dla nas sprawie.

Tego samego dnia wieczorem w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym.

W tym roku nagrodę św. Kamila otrzymała również Pani Barbara Jaskierska , prezes Polskiego Stowarzyszenia dla osób upośledzonych umysłowo Koło w Szczecinie. Pani Prezes obok szeregu cennych inicjatyw utworzyła Zakład Aktywizacji Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej, w której pracuje dość duża grupa osób po kryzysach psychicznych.

Serdecznie gratulujemy.

Galę poprowadzili Paulina Chylewska i Robert Janowski. Ceremonię uświetnił występ Roberta Janowskiego oraz artystów programu „Jaka to melodia”. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, artyści oraz media. Organizatorem Gali jest Zakon Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Mariola Kapuścińska prezes

Kilka zdjęć

Zdjęcia ze strony www.mz.gov.pl

16.02.2015

kropki

Jak żyć ze schizofrenią i jak należy rozpoznawać jej objawy

Jak żyć ze schizofrenią i jak należy rozpoznawać jej objawy - to temat spotkania, które odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego. Jednym z organizatorów była stargardzka Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”.

Schizofrenia to choroba często błędnie postrzegana: jako nieuleczalna i niebezpieczna, a nasza działalność ma uzupełnić braki w pomocy terapeutycznej na terenie powiatu - wyjaśnia Monika Zbisławska, prezes fundacji.

Głównym punktem spotkania był wykład Bartłomieja Kubackiego, szczecińskiego psychiatry. W swoim wystąpieniu opisał jakie są objawy choroby i jak należy zająć się osobą cierpiącą na schizofrenię.

Wykład uzupełniła wystawa prac malarskich autorstwa osób ze Stowarzyszenia „Więź”; Lili Ch. I Małgosi K. oraz prelekcje na temat drogi powrotu do zdrowia Przemka K.

Spotkanie odbyło się w ramach tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pod hasłem „Życie ze schizofrenią”.

 

Kilka zdjęć

22.10.2014

kropki

Piknik Rodzinny w Lasku Bukowym 2014 r.

Piknik rodzinny 2014W sobotę, 11 października miało miejsce ważne wydarzenie. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie „Rodzina” zorganizowali „Piknik Rodzinny” w ramach projektu partnerskiego „Bądź Szczęśliwy, zadbaj o swoje zdrowie psychiczne”, dofinansowanego przez Urząd Miasta Szczecina. Zadaniem projektu jest promowanie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji i izolacji społecznej osób chorujących na schizofrenię oraz włączenie się społeczności lokalnej do wspólnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie jego zaburzeniom”. Piknik ten odbył się w ramach polskich uroczystości Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego - 11 października 2014 r. na polanie Szczecin Zdroje pod hasłem „Bądź szczęśliwy - zadbaj o swoje zdrowie, rozwój i środowisko”. Miał on miejsce w Centrum Informacji Turystycznej, w Puszczy Bukowej i zawierał szereg interesujących spotkań, gier i zabaw, których celem było promowanie zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia oraz integracja osób chorujących psychicznie ze środowiskiem ludzi zdrowych.

Po krótkim powitaniu uczestników pikniku przez panią prezes Stowarzyszenia „Więź” zaczęło się wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych i ludowych, przy pomocy podanych śpiewników z udziałem zespołu muzycznego. Były też gry i zabawy sprawnościowe, intelektualne i edukacyjne promujące zdrowy styl życia dla dorosłych i dzieci w różnych punktach centrum, prowadzone przez przedstawicielki firmy turystycznej „Szczecin 2 go”. Występ dziewczęcego zespołu młodzieżowego uświetnił piknik.

Biesiadnicy obejrzeli też prezentację ekologiczną na temat lokalnego biotopu - nietoperzy oraz prezentacje działalności obydwu Stowarzyszeń.

Wiele pań upiekło pyszne ciasta, upieczono też kiełbaski na grillu, jedzenia więc nie zabrakło. Sale i namioty udekorowane były przez członków stowarzyszeń, atmosfera pikniku była więc wspaniała.

W tym roku Stowarzyszenie „Więź” obchodzi swoje 10 - lecie więc na salę wjechał, w akompaniamencie „Sto lat” wielki, pięknie udekorowany, tort okolicznościowy. Wszyscy skosztowali po kawałku tego tortu życząc doczekania kolejnych lat działalności. Mariusz K. odczytał specjalnie na tę okazję napisany przez siebie wiersz.

„10 lat...”

10 lat !... - to nie 100,
My mówimy : „No to co”
bo nie ilość tylko jakość liczy się,
każdy przecież o tym wie !:))

Z okazji Pierwszego Dziesięciolecia
Naszego Stowarzyszenia „Więź”
życzymy jej 100 lat, 100 lat, 100 lat
niech trwa dopóki istnieje ten świat! ...
...a nawet jeszcze o jeden dzień dłużej :))

Autor: Mariusz K.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za dofinansowanie projektu i pomoc przy jego realizacji.

 

Galeria

 

17.10.2014

kropki

Stowarzyszenie „Więź” nawiązało partnerstwo ze Stowarzyszeniem Harmonia Społeczna z Polic

PartnerzyStowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w Szczecinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach realizuje projekt cyklicznych spotkań wspierająco-aktywizujących pt. „SPOTKAJMY SIĘ” w okresie od 22.09.2014r. do 10.12.2014r.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku od 18 do 65 lat, chorujących psychicznie lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Powiatu i Gminy Police oraz posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 782-453-881.

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby.

Plakat dotyczący projektu:  Ikona pdf

27.09.2014

kropki

Działania Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w ciągu 10 lat istnienia

Stowarzyszenie zostało utworzone przez Panią Annę Hortyńską w 2004 roku.

Głównym zadaniem naszej organizacji jest integracja niepełnosprawnych psychicznie członków Stowarzyszenia, ich aktywizacja do życia społecznego i pracy zawodowej, jak również pomoc i wsparcie dla ich rodzin oraz opiekunów. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez szeroką ofertę warsztatów terapeutycznych (np.: warsztaty terapii grupowej i indywidualnej, trening pamięci, trening radzenia sobie z lękami, warsztaty komunikacji, psychoedukacja, muzykoterapia, psychodrama) i zajęć oraz spotkań rozwijających zainteresowania członków Stowarzyszenia (np.: warsztaty teatralne, warsztaty na temat kultury, warsztaty języka angielskiego, warsztaty informatyczne, udział w wydarzeniach kulturalnych, konkursach, wernisażach, wystawach, zajęcia na pływalni, zajęcia na siłowni).

Organizacja wspiera również rodziny i opiekunów osób chorujących psychicznie poprzez prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, wykładów specjalistów.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia, rodziny i ich przyjaciele biorą udział w spotkaniach integracyjnych; wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, ogniskach, piknikach, uroczystościach, obozach wypoczynkowych.

Prowadzimy również działania skierowane do różnych grup społecznych dotyczące edukacji na temat praw osób chorujących psychicznie i kształtowania postaw obywatelskich (akceptacja, zrozumienie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).

Członkowie Stowarzyszenia biorą również udział:

- w szkoleniach i stażach aktywizujących zawodowo (doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, staże zawodowe)

- w szkoleniach i konferencjach związanych z pozyskiwaniem środków na cele statutowe, dot. przepisów prawnych, przeciwdziałaniu wykluczeniu

- promują zdrowie psychiczne w mediach

- korzystają z propozycji zaprzyjaźnionych organizacji i ośrodków

Szeroka jest oferta zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie, przy wsparciu różnych instytucji i pracy wolontariuszy. Zrealizowaliśmy 20 projektów, na które pozyskaliśmy dotacje z Fundacji Batorego, FIO, PFRON, Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, MOPR.

Wsparcie finansowe daje możliwość utrzymania Stowarzyszenia, prowadzenia warsztatów terapeutycznych, zajęć rozwijających, integracyjnych, rekreacyjnych dla osób po kryzysach psychicznych, co jest podstawą w ich powrocie do zdrowia i pełnego życia w społeczeństwie.

15.08.2014

kropki

Działania edukacyjne

Wykład2.06. mieliśmy okazję kolejny raz zrealizować naszą misję edukacyjną, tym razem w Drawsku Pomorskim, zaproszeni przez GMOPR Wspólnie z trójką członków Stowarzyszenia Paulą, Mariuszem i Przemkiem przygotowaliśmy prelekcje dotyczące „Promocji zdrowia psychicznego”.

Zarówno pracownicy socjalni jak i PUP byli bardzo zainteresowani przedstawioną tematyką. Było mnóstwo pytań i wyrazów uznania dla członków Stowarzyszenia. A także słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna , więc z żalem opuszczaliśmy gościnnych gospodarzy.

Mariola Kapuścińska

20.06.2014

kropki

Członkowie Stowarzyszenia „Więź” prowadzą prelekcje w Radach Osiedlowych Polic

25.02.2014 została podpisana umowa partnerska z GOPR w Policach, Stowarzyszeniem „Rodzina”, Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszeniem „Więź”. W ramach tej umowy przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina”, Stowarzyszenia „Więź” i jej dwóch członków prowadzą wolontariacko prelekcje w Radach Osiedlowych Polic.

Spotkania zaczynają się prelekcją prezesa Stowarzyszenia „Więź” na temat „Profilaktyka Zdrowia Psychicznego”, następnie członkowie Stowarzyszenia „Więź” Mariusz Sz. i Przemek K. opowiadają o swojej drodze zdrowienia, po czym przedstawicielka Stowarzyszenia „Rodzina” prezentują działalność rożnych ośrodków znajdujących się w Szczecinie dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Polic, którzy z uwagą słuchają prelekcji i wypowiedzi. Większość osób po raz pierwszy spotyka się z przekazem prawdziwych informacji dotyczących chorób psychicznych.

We wszystkich sześciu Radach Osiedlowych byliśmy przyjmowani gościnnie i z dużą życzliwością.

Po każdym spotkaniu są podziękowania dla prelegentów i rozmowy z nimi na temat problemów opiekunów osób z niepełnosprawnością psychiczną. Szczególną uwagą cieszą się wypowiedzi członków naszego Stowarzyszenia, którzy są chwaleni za odwagę mówienia o swojej chorobie i bezpośredniość.

Kolejny raz przekonaliśmy się, że istnieje duże zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę o problematyce osób chorujących psychicznie i profilaktyce zdrowia psychicznego.

Mariola Kapuścińska

Galeria

4.04.2014

kropki

 

Projekty w 2014 roku:

 

1. Urząd Miasta - „Razem nawet do gwiazd” w okresie od 3.02.2014.do 31.12.2014

Co czwarty Polak w wieku produkcyjnym doświadczał w swoim życiu zaburzeń psychicznych - wynika z badań, których wyniki ogłoszono 13.12.2013 na konferencji w warszawskim Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny.

Biorąc pod uwagę tą wypowiedź oraz prawie 10-letnie doświadczenie naszego Stowarzyszenia uważamy, że konieczna jest wszechstronna rehabilitacja osób chorujących psychicznie, która przyczyni się do długotrwałej remisji oraz poprawy kondycji psychicznej i ruchowo - zdrowotnej tych osób. Sytuacja taka będzie miała również wymiar ekonomiczny, gdyż terapia poza drzwiami szpitali psychiatrycznych jest dużo tańsza.

Dlatego też w zadaniu ujęte są warsztaty terapeutyczne i działania:

- warsztaty terapii grupowej

- warsztaty terapii indywidualnej

- trening kognitywny - działanie innowacyjne

- trening metapoznawczy (MCT) - działanie innowacyjne

- warsztaty psychoedukacji

- warsztaty „Poznaję moje miasto” - wolontariat, działanie innowacyjne

- warsztaty „Poznaję moje miasto” - udział w wydarzeniach kulturalnych

- warsztaty na temat kultury - wolontariat

- spotkania klubowe - wolontariat

kropki

 

Projekty w 2013 roku:

 

1. Projekt dofinasowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego „Wsparcie aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi” (kwota dofinansowania - 6860 zł).

W niwelowaniu choroby psychicznej są konieczne obok leków różnego rodzaju terapie i działania, których efektem jest wzrost aktywności, samodzielności, poczucia własnej wartości, lepsza komunikacja, obniżenie poziomu lęków i integracja ze światem ludzi zdrowych. Rehabilitacja przez pracę jest według psychiatrów najbardziej skuteczną formą terapii osób po kryzysach psychicznych, a korzyści płynące z niej są nie do przecenienia.

Dlatego w zadaniu ujęto również działania, których celem jest przygotowanie beneficjentów do podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy:

- grupowe warsztaty informatyczne

- grupowe warsztaty języka angielskiego

- spotkania z pracodawcami

- indywidualne sesje z doradcą zawodowym

- indywidualne konsultacje z prawnikiem

Działania, które podniosą sprawność funkcjonowania organizmu beneficjentów zadania (wolontariat):

- zajęcia sportowo rekreacyjne

- prelekcje na temat uzależnień

Działania zwiększające zaangażowanie społeczne beneficjentów (wolontariat):

- porządkowanie pomieszczeń stowarzyszenia i terenów wokół siedziby

- segregacja odpadów w stowarzyszeniu

- zbieranie plastikowych nakrętek na rehabilitację osoby niepełnosprawnej ruchowo

Poprawa wzajemnych relacji w rodzinach osób chorujących psychicznie:

- spotkania integracyjne

- spotkania tematyczne

- udział w wydarzeniach kulturalnych

2. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z niepełnosprawnością psychiczną” (kwota dofinansowania 18000 zł)

„Za 15 lat choroby psychiczne będą najczęstszymi schorzeniami dotykającymi Europejczyków” (Debata Obywatelska w Sejmie 9.02.2011). Biorąc pod uwagę te niepokojące dane uważamy, ze konieczna jest wszechstronna rehabilitacja osób chorych psychicznie, która przyczyni się do długotrwałej remisji oraz poprawy kondycji psychicznej i ruchowo - zdrowotnej tych osób. Sytuacja taka będzie miała również wymiar ekonomiczny, gdyż terapia poza drzwiami szpitali psychiatrycznych jest dużo tańsza.

Dlatego też w zdaniu są ujęte zajęcia terapeutyczne:

- warsztaty terapii grupowej

- warsztaty terapii indywidualnej

- warsztaty komunikacyjne

- trening umiejętności społecznych „Miejskie gry terenowe”

3. Urząd Miasta - „Radosne spotkania świąteczne” -18.12.2013

Wspólna Wieczerza Wigilijna w przyjaznym, estetycznym pomieszczeniu ma stworzyć miły, pogodny nastrój świąteczny. W czasie spotkania członkowie Stowarzyszenia, członkowie rodzin, terapeuci i wolontariusze będą wspólne śpiewać kolędy, dzielić się opłatkiem, składać sobie życzenia i spożywać tradycyjne potrawy wigilijne.

Natomiast podczas Spotkania Noworocznego członkowie złożą sobie życzenia noworoczne. Odbędą się również gry i konkursy oraz tańce przy dźwiękach muzyki dyskotekowej. W przerwach beneficjenci posilą się wspólnie przygotowanymi potrawami.

kropki

 

Projekty w 2012 roku:

Projekt „Żyjmy jakby niebo było na ziemi”

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin realizowany od 1.02. do 31.12.2012 r. Beneficjentami są osoby chorujące psychicznie. Konieczną pomocą w niwelowaniu objawów choroby psychicznej są, obok leków, różnego rodzaju terapie i działania, których efektem jest wzrost aktywności, samodzielności, poczucia własnej wartości, lepsza komunikacja i obniżenie poziomu lęków.

Dlatego w zadaniu zostały uwzględnione:

-psychoterapia grupowa

-psychoterapia indywidualna

-warsztaty komunikacyjne

-trening radzenia sobie z lękami.

kropki

Wolontariusze w Akcji - Promocja zdrowia psychicznego" realizacja  26.11.12  do 8.12.2012 r.

Spotkanie pod w/w tytułem odbyło się w dniu  8.12.2012 r. w Sali Kominkowej w „ 13 Muzach”.  Stroną organizacyjną i przygotowaniem spotkania zajęli się wolontariusze - studenci Uniwersytetu Szczecińskiego z Wydziału Psychologii i absolwentka tej uczelni Pani Katarzyna Gałka.

Prezentacja dzieł artystycznych wykonanych przez niepełnosprawnych artystów i poezji napisanej przez przyjaciół Stowarzyszenia oraz edukacja zebranych na spotkaniu gości miała na celu zmianę stereotypowego myślenia na temat osób chorujących psychicznie i promocję zdrowia psychicznego, a w szczególności pracę wolontariuszy.

Zamierzenia zadania:

- zaprezentowanie mieszkańcom Szczecina dzieł plastycznych namalowanych przez artystów amatorów i poezji napisanej przez przyjaciół stowarzyszenia

- przeprowadzenie prelekcji na temat "Moja droga wyjścia z choroby" przez osoby po kryzysach psychicznych

- wykład lekarza psychiatry Bartłomieja Kubackiego na temat „Profilaktyka zdrowia psychicznego”; (prezentacja multimedialna),

  wolontariat

- prezentacja multimedialna działalności organizacji

kropki

„W Wigilijny Wieczór jesteśmy razem” -  realizacja 22.12.2012 r.

Uroczysty Wieczór Wigilijny odbył się w przytulnej restauracji „Cafe Uśmiech”. Celem spotkania była integracja członków i sympatyków Stowarzyszenia, terapeutów i wolontariuszy jak również pielęgnowanie zwyczajów bożonarodzeniowych.  

kropki

 

Projekty w 2011 roku:

 

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, obejmujących osoby z niepełnosprawnością psychiczną. Projekt roczny, dofinansowany z Urzędu Miasta

 

Zadanie skierowane jest do osób po kryzysach psychicznych, które z powodu swej niepełnosprawności narażone są na marginalizację, izolację i wykluczenie społeczne z miasta Szczecina.

Według prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza:

„W połączeniu z leczeniem przeciwpsychotycznym stosowane są również inne metody terapeutyczne. Celem stosowania tych metod jest zmniejszenie nasilenia objawów choroby psychicznej, zapobieganie nawrotom , a także utrzymanie regularności przyjmowania leków oraz pomoc w odbudowie godnego i samodzielnego życia poza drzwiami oddziałów psychiatrycznych”

(prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz - „Odnaleźć drogę – poradnik dla wszystkich dotkniętych przez schizofrenię”)

Dlatego też w zadaniu ujęliśmy:

- warsztaty psychoedukacji

A także innowacyjne formy zajęć:

- warsztaty ruch – taniec

- warsztaty komunikacyjne.

 

2. "Droga do Siebie"

 

a) współudział w projekcie Związku Polfamilia, kontynuacja projektu zeszłorocznego

b) warsztaty:

-Wsparcie rodzin z wykorzystaniem elementów Ruch-Taniec

-Warsztaty psychoedukacji dla osób chorujących psychicznie

-2 wykłady z dziedziny psychiatrii środowiskowej

 

3. "W stronę nadziei"

 

a) projekt mała dotacja - dofinansowanie Urząd Miejski

Według badań naukowych przeprowadzonych w latach 1990 – 2004 „od wielu lat rośnie liczba osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań.” W tym czasie „liczba leczonych ambulatoryjnie wzrosła o 131 %, a hospitalizowanych o 45%. W latach 1990 - 2004 o ponad 22% wzrosła liczba samobójstw zakończonych śmiercią.” (Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011 – 2015).

Biorąc pod uwagę te niepokojące dane uważamy za konieczną systematyczną kontynuację warsztatów terapeutycznych, które mają na celu zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz powrót do godnego życia w rodzinie i społeczeństwie osób chorujących psychicznie.

b) warsztaty:

- trening radzenia sobie z lękami

- terapia prowadzona podejściem skoncentrowanym na rozwiązanie zadania

- artterapia

 

kropki

 

Realizacja projektów w 2010 roku

W 2010 roku pozyskaliśmy z Urzędu Miasta Szczecina dotacje na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł pierwszego i drugiego projektu:

1. „Integracja i aktywizacja społeczna osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin”

2. „Organizacja uroczystych i integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych”

W ramach pierwszego projektu beneficjenci uczestniczą w treningu umiejętności społecznych. Uczą się podstawowych umiejętności społecznych oraz rozpoznawania pierwszych objawów choroby, co przyczynia się do samodzielnego szukania specjalistycznej pomocy przez osobę chorującą psychicznie w momencie pojawienia się zwiastunów chorobowych. Umiejętność ta ogranicza w dużym stopniu ilość hospitalizacji.

Projekt również obejmuje warsztaty teatralne, które są prowadzone w Stowarzyszeniu od 2006 roku przez terapeutkę zajęciową z przygotowaniem reżyserskim. Udział w warsztatach wpływa na poprawę własnego wizerunku uczestnika, pokonywanie lęku przed innymi oraz rozwój emocjonalny i społeczny.

Członkowie rodzin i opiekunów uczestniczą w terapii, która przyczyni się do lepszego zrozumienia osób po kryzysach psychicznych, radzenia sobie ze stresem i poczuciem winy oraz „wstydem” spowodowanym chorobą osoby bliskiej. Podniesie poziom wiedzy na temat choroby psychicznej i pomoże w odnowieniu zaburzonych relacji rodzinnych i przyjacielskich.

Drugi projekt ma na celu integrację oraz udział w kulturalnych wydarzeniach oferowanych przez nasze miasto. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wiemy, że wspólnie przeżywane wyjścia i wyjazdy integracyjne oraz udział w wydarzeniach kulturalnych mają zdecydowany wpływ na poprawę relacji między osobą chorującą a rodziną. Pozwalają odnowić zerwane więzi przyjacielskie i nawiązać nowe znajomości, które poprawiają samopoczucie osoby chorującej, rozbudzają zainteresowania kulturalne i zwiększają aktywność życiową.

Kolejnym projektem realizowanym w 2010 roku to program edukacyjny:

„Droga do siebie”

Projekt został opracowany dla chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Celem Programu jest edukacja i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w poznawaniu psychozy i metod leczenia, w radzeniu sobie z trudnościami choroby, w uzyskiwaniu integracji z samym sobą i otoczeniem i w efekcie osiąganiu lepszej jakości życia. Rodzinie i przyjaciołom treści programowe mają podpowiedzieć jak postępować, gdy ktoś bliski choruje na chorobę psychiczną, jak wspierać go, jak się komunikować, aby razem z nim zmierzyć się z zaburzeniem, oraz jak samemu radzić sobie w trudnych sytuacjach. Program „Droga Do Siebie” wspierają, jako patroni honorowi: Polskie Towarzystwo psychiatryczne, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

 

kropki

 

Realizacja projektu z funduszu FIO w okresie
od 15.05.2009 r. do 31.12.2009 r.

Nasze Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji projektu pod tytułem:

„Tu odzyskuję wiarę w swe siły, tu ból jest mniejszy sens życia ważniejszy”.

Pieniądze na ten cel pozyskano z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Zadanie skierowane jest do osób po kryzysach psychicznych, które z powodu swej niepełnosprawności narażone są na izolację, osamotnienie i wykluczenie społeczne a także współcierpiących rodzin, opiekunów, przyjaciół oraz osób zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej z miasta Szczecina. Zakładamy, że proponowane przez nas nowoczesne metody terapeutyczne i rehabilitacyjne poza drzwiami oddziałów psychiatrycznych (warsztaty psychoedukacji: terapia grupowa i indywidualna, warsztaty teatralne, warsztaty artystyczne: literackie, plastyczne, muzyczne, rehabilitacja ruchowa i prozdrowotna, edukacja i poradnictwo społeczno - prawne) pomogą chorującym psychicznie prowadzić godne i samodzielne życie w społeczeństwie.

Harmonogram zajęć do projektu więcej >>>

Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz:

§   wspierania działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe
     w zakresie realizacji zadań publicznych,

§   wspierania działań inicjowanych przez organizacje wspierania rozwoju
     współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym,

§   wspierania działań inicjowanych przez organizacje wspierania działań
     organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków
     Unii Europejskiej,

§   wspierania działań inicjowanych przez organizacje w zakresie inicjatyw
     obywatelskich, wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej
     formuły aktywność. http://www.mpips.gov.pl/

 

kropki

 

Dnia 22 września odbyła się premiera sztuki teatralnej

ParadoxParadox

W dniu 22 września o godz. 18:00

Teatr Współczesny Scena Malarnia

odbyła się:

Adaptacja I aktu sztuki Miłość na Krymie

Sławomira Mrożka

Reżyseria: Justyna Rawska

Obsada:

Piotr Aleksiejweicz Siejkin (porucznik)

Tatiana Jakowlewna Borodina (nauczycielka)

Iwan Nikołajewicz Zachedryński (niejasna osobistość)

Lily Karłowna Swietłowa (aktorka)

Aleksander Iwanowicz Czelcow (kupiec)

Matriona Wasiljewna Czelcow (jego żona)

Rudolf Rudolfowicz Wolf (inżynier kolei żelaznych)

Anastazy Pietrowicz Batuszkow

Jarosław

Klaudia

Maciej

Joanna

Przemysław

Joanna

Marek

Michał

Miłość na Krymie to historia dwudziestowiecznej Rosji, którą autor maluje za pomocą cytatów, czy pastiszu arcydzieł literatury rosyjskiej.

W interpretacji Grupy PARADOX jest to historia o człowieku samotnym, poszukującym spełnienia w miłości. Jakiej?…

Spektakl organizuje :

Grupa Teatralna PARADOX

przy wsparciu Stowarzyszenia „Więź”

Środki finansowe na to przedsięwzięcie pozyskano (w ramach projektu) z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz z Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt ma na celu integrację osób po przebytych kryzysach psychicznych ze środowiskiem lokalnym (stworzenie możliwości pracy artystycznej oraz terapii).

Reżyserką sztuki jest Justyna Rawska, która przygotowywała spektakl wraz z osobami po przebytym kryzysie psychicznym przez kilkanaście miesięcy. Niezwykłe zaangażowanie, miłość i zrozumienie Justyny Rawskiej do tych szczególnych aktorów występujących spektaklu pozwolą Państwu przeżyć to niezwykłe wydarzenie kulturalne.

zobacz zdjęcia >>>


Skoro śpiewać każdy może, to i każdy może być aktorem. Przekonali się o tym członkowie grypy teatralnej „PARADOX”, których dwuletnie przygotowania zwieńczone zostały wystawieniem w szczecińskiej „Malarni” etiudy na podstawie sztuki Sławomira Mrożka „Miłość na Krymie”.

„NIC SIĘ NIE DZIEJE, A WSZYSTKO SIĘ ZDARZA”

Grupa teatralna „PARADOX” powstała w 2005 roku, jako propozycja zajęć terapeutycznych dla osób przebywających w oddziale dziennym kliniki psychiatrycznej Pomorskiej Akademii Medycznej. Na ten moment w jej skład wchodzą członkowie Stowarzyszenia „Więź” oraz dwie wolontariuszki. Zespół teatralny tworzą zarówno osoby po kryzysach psychicznych, jak i ludzie zdrowi. Prowadzeni są przez terapeutkę Justynę Rawską. Studia reżyserskie na Krakowskiej Akademii Teatralnej oraz wieloletnia praca z osobami chorymi psychicznie, pozwoliły jej bardzo profesjonalnie przygotować amatorów do występu na prawdziwej scenie. Jak przyznaje reżyserka „Miłość na Krymie” okazała się genialną materią, zarówno w pracy terapeutycznej, jak i teatralnej.

UDANA WSPÓŁPRACA

Zespół ma za sobą niejeden występ. Przedstawiał już poezję 20-lecia międzywojennego (2005 r.), „Betlejem Polskie” (2006 r.), „Wesele” (2007 r.), a także spektakl oparty na fragmentach jednego z dramatów Tennessee Williamsa (2007 r.). Zajęcia teatralne są dla uczestników formą terapii, w której każdy widzi coś innego. Najczęściej podkreślają możliwość uwolnienia emocji, co przy chorobie o takim charakterze nie jest łatwe. Spośród zajęć organizowanych przez „Więź” najbardziej wartościowe są dla mnie właśnie zajęcia teatralne. Otwierają mnie na ludzi, uczą pokazywania emocji i pewnych zachowań. Przez to, że są tak trudne, stają się ciekawe. Dają mi wielką satysfakcję i zadowolenie z siebie - mówi Marek, jeden z aktorów. W tym przypadku sztuka i terapia tworzą nierozerwalną całość. To nie tylko kontakt z drugim człowiekiem. Aktorzy nadając odgrywanym przez siebie postaciom przypisaną im osobowość, mają możliwość poznać zupełnie inne emocje i zastanowić się nad mechanizmami, które kierują człowiekiem. Nawet bliscy dostrzegają, jak ogromna zmiana zaszła w uczestnikach zajęć. Przede wszystkim dzięki tym zajęciom połknąłem bakcyla teatru. Poprawiła mi się koncentracja i pamięć. Mogę spokojnie powiedzieć, że kocham występować i bawić się słowem - twierdzi Maciek odgrywający rolę Iwana Nikołajewicza Zachedryńskiego.

JESTEM AKTOREM

Członkowie zespołu „PARADOX” są amatorami. Występy to dla nich duże wyzwanie, a uznanie publiczności jest motorem do działania. - Gdyby mi ktoś powiedział 7 lat temu, że będę występował w teatrze, to bym go wyśmiał i powiedział, że ma bujną wyobraźnię. A stało się to jakoś zwyczajnie. Zacząłem brać udział w zajęciach teatralnych i teraz mogę powiedzieć, że w pewnym stopniu się przyzwyczaiłem. Teatr sprawia, że wcielając się w daną postać pokazuję jej emocje i uczucia. Wydaje mi się, że dzięki temu bardziej poznaję sam siebie i rozwijam się emocjonalnie - opowiada Jarek. Praca nad rolą, a w konsekwencji nad całym spektaklem nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Zarówno od reżyserki, jaki i samych aktorów wymaga systematycznej pracy, która prócz zabawy i zdobywania nowych doświadczeń ma także aspekt terapeutyczny. Teatr pozwala wejść w pewne relacje społeczne. Jest lekarstwem na wszystko. Występ na deskach teatru jest spełnieniem naszych marzeń. To co przygotowaliśmy, warto pokazać jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że to się uda - mówi Justyna Rawska. Zajęcia teatralne odbywały się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grupa wierzy, że dzięki dalszej pomocy uda jej się przedstawić jeszcze niejedną sztukę.

Paulina Sikora

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dn. 30.09.2009 po przedstawieniu teatralnym.

zobacz >>> pdf

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dn. 29.10.2008 dotyczący powstania teatru.

zobacz >>> pdf

kropki

Od 1.01.2008 realizowany jest projekt dotowany przez PFRON nt. "Tylko ci spośród nas będą naprawdę szczęśliwi, którzy odkryją jak służyć innym". W ramach tego projektu odbywają się:

 • warsztaty teatralne
 • warsztaty plastyczne
 • terapia grupowa dla pacjentów
 • terapia grupowa dla rodzin
 • wykłady z dziedziny psychiatrii dla środowiska szczecińskie
kropki

Współpracujemy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń (Polfamilia, Eufemia...);

kropki

Piszemy projekty do organizacji pozarządowych zajmujących się poprawą jakości życia osób chorujących psychicznie (Urząd Miejski, MOPR, Urząd Wojewódzki, PFRON...), w celu zdobycia funduszy na nasze działania statutowe;

kropki

Bierzemy udział w konferencjach i szkoleniach rozszerzających naszą wiedzę na temat psychiatrii środowiskowej, współpracy z organizacjami samorządowymi i państwowymi, zdobywania funduszy na działalność Stowarzyszenia ze środków krajowych i unijnych;

kropki

W roku 2007 i 2008 członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez następujące instytucje:

 • Związek Polfamilia
 • Instytut praw pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie
 • Komitet Naukowy ADHES w Polsce
 • Klinika PAM w Szczecinie
 • FSO
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miejski w Szczecinie (Biuro organizacji Pozarządowych)
kropki

W okresie od listopada 2006 r. do grudnia 2007 r. zostały napisane i zrealizowane przez członków Stowarzyszenia "Więź" 3 projekty:

 • Projekt dotowany przez Gminę Szczecin (wsparcie osób po przebytych kryzysach psychicznych i ich rodzin, doradztwo w sprawach prawnych i socjalnych, upowszechnianie wiedzy o chorobach psychicznych).
 • Projekt dotowany przez MOPR (zajęcia sportowe, wyjścia na imprezy kulturalne wycieczka do Mrzerzyna - współpraca z DPS-em przy ul. Broniewskiego 4).
 • Projekt dotowany przez Urząd Wojewódzki (warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia poezjoterapii).
kropki

Od 1.09.2006 do 31.12.2006 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Mącznej realizowany był projekt opracowany przez SWIP nt. "Aktywizacja i integracja osób po kryzysach psychicznych". W ramach tego projektu przeprowadzone zostały zajęcia:

 • sportowe (na basenie, na sali gimnastycznej, jazda konna)
 • plastyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • trening asertywności
 • wydarzenia kulturalne (wyjścia do kina, teatru, filharmonii)
kropki